Missie

De missie van het Arboretum Wespelaar is bij te dragen tot de kennis en studie van houtachtige planten uit de gematigde streken van de wereld. Door binnen onze doelgroepen een zo volledig mogelijke collectie op te bouwen, hoopt het Arboretum bij te dragen tot de instandhouding en bescherming van bedreigde of zeldzame bomen en struiken. Het Arboretum wil ook nuttige informatie verspreiden omtrent nieuwe soorten en cultivars die in de verschillende tuinen en parken van België en omringende landen geplant kunnen worden. Ten slotte wil het Arboretum in elk seizoen een plaats van schoonheid en rust zijn voor bezoekers van alle leeftijden.

Historiek

Philippe de Spoelberch, een gepassioneerd dendroloog, vestigde zich in de jaren 1970 te Herkenrode en begon er aan de uitbouw van zijn botanische collecties. Al snel werd duidelijk dat de privé tuin te klein werd om al die planten te herbergen. De collectie werd midden jaren 1980 uitgebreid naar het noorden en zo ontstond het Arboretum Wespelaar dat sinds 2001 beheerd wordt door de Stichting Arboretum Wespelaar. Ondertussen is Arboretum Wespelaar uitgegroeid tot een plantenverzameling van wereldformaat. Ze telt ongeveer 2000 verschillende soorten en (cultuur-) variëteiten samengebracht in het 20ha grote park. Speciale aandacht gaat naar bomen en struiken van gekende, wilde origine. 

Info

ArbNet vernieuwt het ‘Level 4’ status van Arboretum Wespelaar

Hoge resolutie foto's identificatie sleutels