Reglement Arboretum Wespelaar

Om onze planten te beschermen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken, verzoeken wij u om de volgende regels te eerbiedigen:

  • Bezoekers mogen geen honden in het Arboretum brengen.
  • Het beoefenen van sporten en actieve recreatieactiviteiten (fietsen, joggen,...) is verboden. Bij vorst mag niet op de vijvers geschaatst worden.
  • De aangebrachte signalisatie dient steeds opgevolgd te worden.
  • Bezoekers zijn verplicht om binnen de omheining te blijven. De omliggende terreinen zijn privé-eigendom.
  • Een eenvoudige picknick nuttigen kan enkel in de cafetaria of op het terras aan de binnenkoer. Alle afval hoort thuis in de vuilnisbakken in de cafetaria.
  • Bedankt om planten, etiketten en de aanwezige infrastructuur niet te beschadigen.
  • Het is streng verboden planten of delen van planten mee te nemen uit het Arboretum, tenzij na uitdrukkelijke toelating van de directie. Sommige planten zijn (zeer) giftig of kunnen een allergische reactie veroorzaken.
  • De aanmaak van beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, voor commerciële doeleinden kan slechts na schriftelijke toelating van de directie. Bij vraag dient de betrokkene deze toelating te tonen.
  • Drones zijn niet toegelaten. 
  • Men betreedt het Arboretum op eigen risico. De directie van Arboretum Wespelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade naar aanleiding van een bezoek. Zij kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen.

In geval van discussie is het personeel van het Arboretum Wespelaar bevoegd. Hun aanwijzingen dienen opgevolgd te worden.

De directie van het Arboretum Wespelaar kan dit reglement, zonder voorafgaande verwittiging, wijzigen of er uitzonderingen op toe staan.

Bij betreding van het Arboretum Wespelaar verklaart elke bezoeker zich akkoord met het bovenstaand reglement.

 

Hoge resolutie foto's identificatie sleutels