Identification Key - High Resolution Image

Family: Iteaceae

Genus: Itea

Specy: ilicifolia

HerbariumCode: HWH
Herbarium: Herkenrode & Arboretum Wespelaar Haacht (B)
Number plant: 09018 Number picture: 09
High resolution image: Family: Iteaceae - Genus: Itea - Specy: ilicifolia - HerbariumCode: HWH - Herbarium: Herkenrode & Arboretum Wespelaar Haacht (B) - Number plant: 09018 - Number picture: 09